Bijzonder onderwijs op bijzondere scholen

Bijzonder onderwijs

Er wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen openbare en bijzondere scholen. Bijzondere scholen geven les op basis van godsdienst, levensovertuiging of een visie op het onderwijs. De lessen op een openbare school zijn niet op basis van een godsdienst of levensovertuiging.

Bijzondere scholen geven les vanuit een bepaalde richting, dat is een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Een bijzondere school komt meestal tot stand, omdat ouders behoefte hebben aan een school van een bepaalde godsdienstige of pedagogische richting.

Onder de richting algemeen bijzonder vallen scholen die niet uitgaan van een godsdienst of levensbeschouwing, maar wel een bepaalde onderwijskundige (pedagogische) grondslag hebben. Deze scholen geven les vanuit hun visie over onderwijs of opvoeding. Onder de richting algemeen bijzonder vallen scholen zoals Montessorischolen; Daltonscholen en Jenaplanscholen.

Tegenwoordig zijn er overigens ook openbare scholen die lesgeven vanuit een bepaald pedagogisch concept. Zo kan een openbare basisschool lesgeven volgens de principes van het montessorionderwijs en daarmee een openbare montessorischool zijn.

Bron: Rijksoverheid

Een bijzondere school; de Koningin Beatrixschool

 

De eerste evangelische basisschool in Den Haag

We fast-forwarden naar de jaren ’00. Er bestaan diverse scholen; katholiek, PC, maar ook hindoe- en islamitisch onderwijs. Op de Katholieke en Protestants-Christelijke scholen in de grote steden is vaak de grondslag niet meer heel erg zichtbaar in het dagelijks. Vaak is het ergens in de grondslag terug te vinden en wordt er Kerst en Pasen gevierd, maar dat is het meestal (niet overal, maar vaak wel). Nu waren er mensen die de visie hadden écht christelijk onderwijs terug te brengen in onderwijsland onder de noemer ‘evangelische basisscholen’. Door middel van de geloofsstroom evangelisch te gebruiken, probeerde men zich te onderscheiden van de katholieke en PC-scholen die er al waren. De School met de Bijbel heeft zelf nooit voor een geloofsrichting gekozen, maar er waren in 1920 (vanaf het moment dat de school gesubsidieerd werd door de overheid) geen andere “smaken” dan ‘Katholiek’ en ‘PC’. Dus heeft de overheid er het stempel ‘PC’ op gezet, omdat het daar nog het meest op leek.

Deze mensen met visie hebben in korte tijd in diverse steden basisscholen gesticht vanuit de visie kinderen goed onderwijs te geven en méér dan dat vanuit het christelijke gedachtegoed. Zo is ook EBS Tamar in 2009 ontstaan; de eerste Evangelische basisschool in Zuid-Holland. Een school starten in bestaande wijken, met bestaande scholen er omheen bleek echter niet zo makkelijk. Daardoor vond in 2014 een bestuurswissel plaats en werd de Tamarschool de tweede basisschool onder de vleugels van het bestuur Stichting School met de Bijbel.

Wat dus wel bijzonder was is dat doordat de twee directeuren Patrick Vogelaar en Tabitha Camps contact hadden er al in 2009 meubilair van de Koningin Beatrixschool naar de Tamarschool is gegaan. Want er was wel geld om de lokalen in te richten, maar voor bijvoorbeeld de kantoren was niet veel extra’s meer over. Zo was al bij de start van de school een connectie tussen beide scholen. Ook dat de twee scholen strategisch in twee ‘krachtwijken’ staan hadden wij niet zo kunnen organiseren. Hier in zien wij dat God een bijzonder plan had, en heeft met deze twee ‘bijzondere’ basisscholen.