Stichting Vrienden

Deze stichting (met een ANBI status) werft (financiële) middelen voor de Stichting School met de Bijbel. De scholen kunnen zo nog beter onderwijs geven en aandacht besteden aan het vormgeven van de identiteit. De leden van de stichting en de achterban bidden ook voor de scholen.

Stichting Vrienden 

Het onderwijs wordt bekostigd door het Rijk. Daar zijn wij heel blij mee. Maar niet alle activiteiten die wij op school hebben kunnen daaruit worden betaald. Dat mag soms ook niet.

Daarom is er sinds 1992 een Stichting Vrienden. Enkele betrokkenen bij het werk van de Koningin Beatrixschool gingen destijds aan de slag om donateurs te werven die de school met gebed en geld konden steunen.

De Stichting Vrienden zorgt daardoor voor geld voor spullen die de identiteit van de scholen verstevigen.

Eerst werd het geld vooral gebruikt om de peuterklas te onderhouden, zodat de ouders slechts een kleine bijdrage hoefden te betalen voor hun kind. De peuterklas was belangrijk, omdat de kinderen daarvandaan naar groep 1 van de school gingen.

De Vrienden bekostigen ook de Bijbels en Kinderbijbels die aan de kinderen gegeven worden. Verder krijgt iedere leerling een christelijk leesboek op zijn of haar verjaardag van de Vrienden. Maar soms zijn ook grotere zaken nodig die goed zijn voor het onderwijs, bijvoorbeeld digitale schoolborden. De vrienden bieden hier soms de helpende hand.

In het hele land is er nu een grote groep mensen die zich betrokken weet bij de school. Zij krijgen een paar keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over de gang van zaken.

Wij zijn natuurlijk heel dankbaar voor deze grote kring van mensen die de scholen een warm hart toedraagt en daadwerkelijk ondersteunt. Zonder de steun van al deze donateurs en bidders zouden veel identiteitsgebonden materialen niet aangeschaft kunnen worden.

 

Wilt u ook een vriend worden?

Aanmelden en/of informatie:

vrienden@stichtingschoolmetdebijbel.nl

De Stichting Vrienden is een ANBI-stichting. Dat betekent dat u giften van de belasting af kunt trekken. Al uw giften (eenmalig of structureel) kunt u overmaken naar: NL17INGB0006360489 tnv stichting Vrienden van de Koningin Beatrixschool (dit is ook voor de Tamarschool!).

Voor meer informatie vanuit de belastingdienst met betrekking tot uw gift of schenking kunt u hier meer lezen over het geven van giften , hier is informatie over het geven van periodieke giften en hier meer over het aftrekken van periodieke giften. De overeenkomst voor het periodiek geven van giften kunt u hier downloaden.

 

Hier kunt u de meest recente jaarverslagen downloaden:

Ook kunt u hier het beleidsplan vinden en meer informatie over de Vrienden en hun doelstelling.