Scholen weer open!

28 april

Scholen weer open!

Vanaf maandag 11 mei 2020, direct na de meivakantie, komen de leerlingen weer naar school! Wij hebben hen heel erg gemist en zijn dan ook heel blij dat we hen weer voor ongeveer de helft van de tijd op onze scholen kunnen verwelkomen. De andere helft van de tijd leren de kinderen nog steeds thuis. De scholen zijn er inmiddels klaar voor, en gelukkig hebben wij u als ouder of verzorger al kunnen informeren en weet u wanneer uw kind(eren) wordt/worden verwacht.

 

Onderwijs op school en thuis

Voor ons staat het belang van het kind voorop. De kinderen krijgen daarom ook vanaf 11 mei dagelijks onderwijs: ze krijgen les op school of werken thuis. Op school is sprake van halve klassen om de hoeveelheid kinderen die tegelijk op school zijn in de eerste weken te beperken.

Daarnaast blijft de noodopvang bestaan voor kinderen van ouders in de cruciale beroepsgroepen en voor kwetsbare kinderen.

 

Veiligheid en gezondheid voor leerlingen en medewerkers staat voorop

De algemene landelijke RIVM-richtlijnen ‘Veiligheidsrisico’s’ gelden ook op onze scholen.

  1. Wij vermijden fysiek contact; tussen volwassenen en kinderen 1,5 meter afstand en tussen volwassenen onderling ook;
  2. Wij geven veel aandacht aan hygiënemaatregelen: vaker handen wassen en vaker schoonmaken. Ook leermiddelen worden vaker gereinigd;
  3. Binnen de school worden zo weinig mogelijk mensen van buiten toegelaten; dus zo weinig mogelijk inzet van vrijwilligers, overblijfouders en ambulant begeleiders;
  4. Ouders mogen voorlopig niet in het schoolgebouw komen en leerkrachten houden gepaste afstand;
  5. Leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel blijven thuis bij neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoest en verhoging of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen zij weer naar school.

Alleen op deze manier kunnen we zo veilig mogelijk werken. Bespreek dit ook met uw kind(eren).

 

Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod.

Wij gaan er van uit dat de leerlingen op de aangegeven momenten aanwezig zullen zijn op hun school. Daar wordt passend bij de situatie en de leerlingen het onderwijs weer opgepakt. Het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen staat hierbij voorop.

Op school wordt door de leerkrachten met de kinderen gesproken over hun welzijn, en krijgen zij in de klas onderwijs. Wanneer uw kind thuis werkt, is er – op de manier die door de school aangegeven wordt- een leerkracht beschikbaar voor eventuele vragen.

Wij hopen dat de leerkrachten hun taken op een goede manier kunnen uitoefenen zonder ziek te worden. Wij doen al het mogelijke om het onderwijs op school door te laten gaan.

 

In en rondom het schoolgebouw in de anderhalve-meter-maatschappij

We denken telkens weer na hoe wij het beste het gebouw en de ruimte er omheen kunnen gebruiken. Vanaf 11 mei is dat bijvoorbeeld zichtbaar door:

  1. Zoveel mogelijk kleine groepen kinderen in de school;
  2. Medewerkers die zo veel mogelijk de nderhalve meter afstand bewaren;
  3. Aangegeven looproutes en duidelijke afspraken over welke ingang de leerlingen moeten gebruiken. Voor ouders betekent dit dat er bij het brengen en ophalen ook anderhalve meter afstand gehouden moet worden. Verdeelt u zich over de stoep en wacht geduldig.

 

Trots

De afgelopen weken hebben onze scholen met heel veel inzet en creativiteit onderwijs op afstand geboden aan onze leerlingen en hadden zij met alle leerlingen contact. Wij zijn ongelooflijk trots op dit geweldige team van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders. Wij zijn ervan overtuigd dat de scholen ook in de komende fase de leerlingen zullen voorzien in het beste onderwijs waarbij er veel aandacht zal zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

 

Dank

Tot slot willen wij ook u als ouder bedanken voor uw ondersteuning bij het afstandsonderwijs tot nu toe. Hopelijk heeft het u naast het extra werk, of de zorg die het met zich meebracht, ook plezier en een beter beeld gegeven van wat uw kind leert.

Wij wensen u een fijne vakantie en zien u graag weer met uw kind op 11 mei a.s.