Studiedag ‘Vertel eens….’

28 September

"Vertel eens..." was het thema van onze studiedag over onze Christelijke identiteit en het vertellen van verhalen op een inspirerende manier.

Op maandag 18 september 2017 hebben we onze eerste gezamelijke studiedag gehad van de Koningin Beatrixschool, de Tamarschool, peuterspeelzaal De Peuterhoek en Tamarinde. Samen hebben we het gehad over onze Christelijke identiteit op de scholen en hoe we dit praktisch kunnen maken.

Hierbij hebben we speciaal aandacht besteed aan het vertellen van verhalen. In dit licht gaat het ons natuurlijk om de verhalen uit de Bijbel, maar dit is natuurlijk ook heel mooi om toe passen bij verhalen uit (prenten)boeken, geschiedenis, aardrijkskunde enz.

Als bestuur, directie, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en alle andere collega’s hebben we hele mooie, leerzame en inspirerende dag gehad. We kijken uit naar een vervolg hier op!