Gebouwen van de Koningin Beatrixschool

De Koningin Beatrixschool

Van Ostadestraat 114

Het eerste schoolgebouw met meesterswoning stond in de Van Ostadestraat 114. Naast de school links een politiepost en rechts een snoepwinkeltje. Op 16 april 1883 was de opening. In de Haagsche Courant, die ook in 1883 werd opgericht, stond een berichtje met de opmerking dat er “niemand van de gemeente of de staat aanwezig was, maar die er waren hadden zich met liefde en kracht gegeven aan dit werk”. De belangstellenden konden het gebouw bekijken en waren verrast dat de lokalen zo licht en ruim waren en met een mooie
inrichting. Het gebouw had 26.000 gulden gekost en er was plaats voor vierhonderd kinderen. Het meubilair kostte 2157 gulden en 34½ cent!

In de Haagsche Courant stond een paar maanden later een ingezonden brief van meneer A. de Wit, dat de Van Ostadestraat voor de school nog steeds niet bestraat was. Bij regenweer kwamen de kinderen met natte voeten de school in, want hun klompen zakten weg in de modder en liepen vol water. Gelukkig werd dat door de gemeente voor de winter in orde gemaakt.
In 1920 was het gebouw te klein voor de vele kinderen. De hoogste klas, dat was klas 7, kreeg les in een gebouw aan de Hannemanstraat. Er kwamen ook steeds meer gebreken aan het gebouw. Het dak lekte op veel plaatsen en in de lokalen stonden emmers en teilen om het water op te vangen. Er kon
ook geen gymnastiek gegeven worden, want er was geen gymzaal. Twee jaar later, in 1922, kwamen er plannen voor nieuwbouw. Dat zou nu gemakkelijker zijn dan in 1883, want de gemeente zou alles betalen.

Saenredamstraat 4

In de Saenredamstraat, op de hoek van de Hoefkade, stond een groot schoolgebouw, dat maar voor de helft gebruikt werd door een
openbare school. De gemeente bood aan dat de school hier een plaatsje kon krijgen en het schoolbestuur ging akkoord.
In 1924 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Nu was er wel belangstelling van de overheid. Het bestuur kreeg een brief van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Dr. J.Th. de Visser, die schreef: “Welk een heerlijk werk hebt gij verricht, vele kleinen te leiden aan de voeten van den Heiland.”
Het nieuwe gebouw was een grote verbetering: iedere klas kreeg een eigen lokaal met veel lucht en licht. Er kwamen nieuwe banken en
nieuwe boeken. Bovendien was er een grote speelplaats en … een eigen gymzaal!

Er is nog een korte periode geweest dat de kinderen uit het gebouw moesten. Dat was in de oorlogstijd in 1944. De Duitse bezetters  vorderden de school. De kinderen werden over vijf verschillende gebouwen in de buurt verdeeld. Toen de oorlog was afgelopen kwamen de bevrijders in het gebouw. Pas in 1947 keerden de kinderen terug. In 1968 werd de school gerenoveerd. Kosten voor de gemeente 500.000 gulden!

Saenredamstraat 4, Koningin Beatrixschool, 2008

Tekst: Aart Fraanje en Patrick Vogelaar

 

Nieuwbouw Saenredamstraat

Na ruim 80 jaar was het gebouw aan de Saenredamstraat toe aan vernieuwing. Voor de Koningin Beatrixschool en de Prinses Margrietschool werd nieuwbouw gerealiseerd. Een proces dat heel lang heeft geduurd en waarbij de school van 2006 tot 2009 tijdelijk in de Roemer Visscherstraat gezeten. Elke dag gingen de kinderen met bussen naar en van school.

 

 

 

Ondertussen werd het oude gebouw gesloopt…

…en het nieuwe gebouw werd gebouwd.

Zaterdag 27 juni 2009 werd het nieuwe gebouw officieel geopend en daarvoor werd natuurlijk opnieuw verhuisd. Vanaf schooljaar 2009-2010 maakt de school gebruik van het nieuwe gebouw aan de Saenredamstraat.

Het gebouw juni 2009

Het gebouw januari 2020

Tot op heden maakt de school gebruik van dit mooie nieuwe gebouw.

Toen de Koningin Beatrixschool in 2009 naar het nieuwe gebouw ging werd voor de lokalen ook mooi nieuw meubilair aangeschaft. Er ging ook oud meubilair weg en nu was het zo dat er in Morgenstond een nieuwe, evangelische school werd opgericht die wel meubilair kon gebruiken. En zo zijn er tafeltjes, stoelen, bureau’s en bureaustoelen van de Koningin Beatrixschool naar de Tamarschool verhuisd.