Ontstaan Koningin Beatrixschool

Al in 1878 werd er gesproken over de oprichting van een school op Christelijke basis in Den Haag. Het eerste adres van het bestuur was op de Dunne Bierkade 17. Hier was de Vergadering van Gelovigen gevestigd en het was tevens het woonhuis van H.C. Voorhoeve. Een bijzonder adres, want hier heeft ook ooit de schilder Paulus Potter gewoond. Bekend van ‘De stier’ die nu nog in het Mauritshuis te bewonderen is.

De oprichters van de school waren nauw verbonden aan de Vergadering van Gelovigen. Vanuit deze vergadering werden de plannen gemaakt voor het oprichten van een School met den Bijbel. Het waren vooral de heren H.C. Voorhoeve, C.H. Voorhoeve, Dr. N.A.J. Voorhoeve, A. Riem, H. Vis en J. Pelger, die zich daar bijzonder voor hebben ingespannen.

Men probeerde het voor elkaar te krijgen dat naast de openbare scholen ook christelijke scholen gesticht konden worden die gesubsidieerd konden worden door de overheid. Daar zijn zelfs brieven over gestuurd naar de Koning (Willem III). De koning was voor christelijk onderwijs, maar het zou niet gesubsidieerd worden door de overheid op dat moment.

Op 28 maart 1882 werd het bestuur voor de School met de Bijbel opgericht en werd besloten dat men een vereniging School met den Bijbel op zou richten om een school te kunnen starten. Op 6 juni 1882 kreeg de vereniging “Een school met den Bijbel” koninklijke goedkeuring en op 19 juli van dat jaar vond de openbare aanbesteding plaats.

Maar met een bestuur en een stuk grond met een gebouw dat zou komen kan je nog geen kinderen lesgeven. Daarvoor werd eerst gezocht naar een hoofdonderwijzer. Aan deze hoofdonderwijzer werd best wat gevraagd (wat ook gangbaar was in die tijd), want de hoofdonderwijzer zou gaan wonen in de aangrenzende ‘onderwijzerswoning’. Geen scheiding van werk en privĂ© dus. Het bestuur ging op zoek naar een geschikte hoofdonderwijzer en hadden eerst hun zinnen gezet op een bepaalde broeder uit Amsterdam. Na een briefwisseling werd echter duidelijk dat deze broeder zich niet toegerust zag om deze taak op zich nemen. Dus toen 1883 begon was er nog geen hoofdonderwijzer…

 

De bouw van het gebouw ging snel. Al in het voorjaar van 1883 was het gebouw gereed. Het gebouw is volledig met mankracht gebouwd; er waren toen geen bouwkranen of -liften! op 16 april 1883 werd de school aan de Van Ostadestraat 114 feestelijk in gebruik genomen.