Wie zijn wij

De Stichting School met de Bijbel heeft twee basisscholen en twee peuterspeelzalen / voorscholen.

 

De verantwoordelijkheidsverdeling van het bestuur in relatie tot de scholen is als volgt.

Bestuur – Bovenschools directeur – Bovenschools team – Schoolteams 

Toelichting:

De stichting School met de Bijbel heeft twee toezichthoudende leden die twee tot drie maal per jaar aan de hand van het vastgestelde Toezichtskader en daarop gebaseerde rapportages in gesprek met het Dagelijks Bestuur toezicht uitoefenen op het beleid en de financiën. De toezichthoudende leden doen verslag van hun toezicht in de jaarstukken.

 

Het algemeen bestuur stelt de bestuursdocumenten vast en draagt zorg voor verbinding met de Stichting Vrienden. Ook is het Algemeen bestuur verantwoordelijk voor de verbinding vanuit het bestuur met de directie en teams waar het gaat om lief en leed.

 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor directe contacten met de bovenschools directeur / locatieleiding. Zij zorgt voor de inhoudelijke sturing op het beleid, de effectuering van de onderwijsdoelen, en onderhoudt contacten met de gemeente Den Haag en andere schoolbesturen. Ook is zij verantwoordelijk voor de selectie van personeel op de scholen en peuterspeelzalen.

 

De bovenschools directeur bereid het beleid voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering op de scholen. Hij monitort en rapporteert aan het bestuur.

Bestuurssamenstelling:

 

Toezichthoudend leden in het algemeen bestuur

J. Uwland

H.C. Christiaanse

 

Overige leden van het algemeen bestuur:

Mw. C. Krijtenburg – Overkleeft

M. Korbee

Mw. H. Noorlander – Tiesema

 

Leden van het dagelijks bestuur:

H.Æ. Medema, voorzitter

R. van den Bos, penningmeester

G. Radstake, secretaris

Mw. T. Camps-Lock, 2e secretaris

 

Contact Bestuurssecretariaat Stichting School met de Bijbel:

G. Radstake

Beetslaan 15

2281 TE Rijswijk

Telefoon: 070-3900297

E-mail: secretaris@stichtingschoolmetdebijbel.nl

 

Administratiekantoor en postadres:

Groenendijk Onderwijs Administratie B.V.

Postbus 80, 3360 AB Sliedrecht

Telefoonnummer: 0184 – 412 507

Faxnummer: 0184 – 420 701