Wie zijn wij

De Stichting School met de Bijbel heeft twee basisscholen en twee peuterscholen (peuteropvang met VVE, voorheen peuterspeelzaal).

De verantwoordelijkheidsverdeling van het bestuur in relatie tot de scholen is als volgt.

Bestuur – Directieteam – Schoolteams 

Toelichting:
De Stichting School met de Bijbel heeft een two-tier board als bestuursmodel.  De twee toezichthoudende leden uit het algemeen bestuur voeren twee tot drie maal per jaar, aan de hand van het vastgestelde Toezichtskader en daarop gebaseerde rapportages, een  gesprek met het Dagelijks Bestuur. Zij oefenen daarmee toezicht uit op het beleid en de financiën. De toezichthoudende leden doen verslag van hun toezicht in de jaarstukken. Hier is het functieprofiel van de toezichthouders Stichting School met de Bijbel te vinden. Het gehele bestuur werkt onbezoldigd.

Het algemeen bestuur stelt de bestuursdocumenten vast en draagt zorg voor verbinding met de Stichting Vrienden. Ook is het Algemeen bestuur verantwoordelijk voor de verbinding vanuit het bestuur met de directie en teams waar het gaat om lief en leed.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor directe contacten met de bovenschools directeur / locatieleiding. Zij zorgt voor de inhoudelijke sturing op het beleid, de effectuering van de onderwijsdoelen, en onderhoudt contacten met de gemeente Den Haag en andere schoolbesturen. Ook is zij verantwoordelijk voor de selectie van personeel op de scholen en peuterspeelzalen.

Het directieteam bereidt het beleid voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering op de scholen. Dit team monitort en rapporteert aan het bestuur.

Bestuurssamenstelling:
Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en hun betaalde en onbetaalde (neven)functies:

BestuurNaam(Neven)functies, betaald en onbetaald
VoorzitterH.Æ. MedemaBetaalde functie:

–        Directeur Bestuursrechtspraak Raad van State

 

Onbetaalde nevenfuncties:

–        Voorzitter Stichting School met de Bijbel

–        Vice-voorzitter DB en penningmeester St. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

–        Voorzitter VvE Soeterdael, Zoetermeer

Vice-Voorzitter
T.D. Camps-LockBetaalde functie:

–        Department Head community bij City Life Church Den Haag

Onbetaalde nevenfuncties:

–         Tweede secretaris Stichting School met de Bijbel

PenningmeesterR. van den BosBetaalde functie:

–        Independent Financial Consultant bij R&B Financial Consultants

 

Onbetaalde nevenfuncties:

–         Penningmeester Stichting School met de Bijbel

–         Bestuurder Stichting Vrij Zijn/Stichting Geboren om Vrij te Zijn

–         Bestuurder Stichting Rust en Kracht

SecretarisG.W. RadstakeBetaalde functie:

–        N.v.t.

 

Onbetaalde nevenfuncties:

–         Secretaris Stichting School met de Bijbel

–         Bestuurslid Stichting Lokaal Dunne Bierkade

–         Voorzitter Stichting Licht op het Oranjeplein

Bestuurslid
A. Zijlstra
BestuurslidH. Noorlander-TiesemaBetaalde functie:

–        N.v.t.

 

Onbetaalde functies:

–         Bestuurslid Stichting School met de Bijbel en

–         Bestuurslid Stichting Vrienden van de Koningin Beatrixschool

ToezichthouderJ. Uwland

(sinds 1-12-2013, herkozen in 2017. einde termijn 1-12-2021)

Betaalde functie:

–         N.v.t.

 

Onbetaalde nevenfuncties:

–         Toezichthouder Stichting school met de Bijbel

–         Voorzitter van Vereniging voor het Beheer van het Vergaderlokaal en de Gelden van de Vergadering van Gelovigen te Delft.

–         Voorzitter van Stichting Tourist Service Team in Delft

ToezichthouderA. H. B. Oving (va juli 2020)Betaalde functie:

–         Directeur PCBO Het Kompas in Apeldoorn

–         Senior Onderwijsadviseur IJsselgroep Apeldoorn

 

Onbetaalde nevenfuncties:

–         Toezichthouder Stichting School met de Bijbel

–         Oudste Vergadering van Gelovigen Ermelo

 
DirecteurE. Hage
(per 1 oktober 2022)
Betaalde functie:

–         Directeur Koningin Beatrixschool

DirecteurJ.C.P. BoerBetaalde functie:

–         Directeur Tamarschool

 

Onbetaalde nevenfuncties:

–         Kerkenraadslid Bethlehemkerk  Den Haag
lid moderamen Protestantse Kerk Den Haag.

 

Toezichthoudend leden in het algemeen bestuur
J. (Jan) Uwland (sinds 1-12-2013, herkozen in 2017. einde termijn 1-12-2021)
A.H.B. (Albert) Oving (sinds 1-7-2020, einde termijn/opnieuw verkiesbaar 2024)

Overige leden van het algemeen bestuur:
H. (Hilga) Noorlander – Tiesema (liefenleed@stichtingschoolmetdebijbel.nl)
A. (Anneke) Zijlstra

Leden van het dagelijks bestuur:
H.Æ. (Harry) Medema, voorzitter
T. (Tabitha) Camps-Lock, vice-voorzitter
G.W. (Gert) Radstake, secretaris
R. (Richard) van den Bos, penningmeester

Contact Bestuurssecretariaat Stichting School met de Bijbel:
G.W. Radstake, secretaris
Saenredamstraat 4
2525 TN Den Haag
Telefoon: 0629590539 / 070-3900297
E-mail: secretaris @stichtingschoolmetdebijbel.nl (spatie verwijderen bij het mailen)

Administratiekantoor:
A/S Works Outsourcing Financiele Administratie

Postadres St. School met de Bijbel
Saenredamstraat 4
2525 TN Den Haag
E-mail: info @stichtingschoolmetdebijbel.nl (spatie verwijderen bij het mailen)

Directieteam Stichting:
Het bestuur wordt ondersteund door het directieteam. Het directieteam bestaat uit de directeuren en bovenschoolse medewerkers:
E. (Eunice) Hage – Directeur Koningin Beatrixschool
J.C.P. (Jan) Boer – Directeur Tamarschool
A. (Arjen) Treurniet – Hoofd Bedrijfsvoering
vacature  – Bestuurssecretaris