Wie zijn wij

De Stichting School met de Bijbel heeft twee basisscholen en twee peuterscholen (peuteropvang met VVE, voorheen peuterspeelzaal).

 

De verantwoordelijkheidsverdeling van het bestuur in relatie tot de scholen is als volgt.

Bestuur – Directieteam – Schoolteams 

Toelichting:

De stichting School met de Bijbel heeft twee toezichthoudende leden die twee tot drie maal per jaar aan de hand van het vastgestelde Toezichtskader en daarop gebaseerde rapportages in gesprek met het Dagelijks Bestuur toezicht uitoefenen op het beleid en de financiën. De toezichthoudende leden doen verslag van hun toezicht in de jaarstukken. Hier is het functieprofiel van de toezichthouders Stichting School met de Bijbel te vinden.

 

Het algemeen bestuur stelt de bestuursdocumenten vast en draagt zorg voor verbinding met de Stichting Vrienden. Ook is het Algemeen bestuur verantwoordelijk voor de verbinding vanuit het bestuur met de directie en teams waar het gaat om lief en leed.

 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor directe contacten met de bovenschools directeur / locatieleiding. Zij zorgt voor de inhoudelijke sturing op het beleid, de effectuering van de onderwijsdoelen, en onderhoudt contacten met de gemeente Den Haag en andere schoolbesturen. Ook is zij verantwoordelijk voor de selectie van personeel op de scholen en peuterspeelzalen.

Het directieteam bereidt het beleid voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering op de scholen. Dit team monitort en rapporteert aan het bestuur.

Bestuurssamenstelling:

Toezichthoudend leden in het algemeen bestuur

Dhr. J. Uwland

Dhr. A.H.B. Oving

 

Overige leden van het algemeen bestuur:

Mw. H. Noorlander – Tiesema

 

Leden van het dagelijks bestuur:

Dhr. H.Æ. Medema, voorzitter

Dhr. R. van den Bos, penningmeester

Dhr. G.W. Radstake, secretaris

Mw. T. Camps-Lock, 2e secretaris

 

Contact Bestuurssecretariaat Stichting School met de Bijbel:

Dhr. G.W. Radstake, secretariaat

Postbus 80

3360 AB Sliedrecht

Telefoon: 070-3900297

E-mail: secretaris@stichtingschoolmetdebijbel.nl

 

Administratiekantoor en postadres:

Groenendijk Onderwijs Administratie B.V.

Postbus 80, 3360 AB Sliedrecht

Telefoonnummer: 0184 – 412 507

Faxnummer: 0184 – 420 701

 

Directieteam Stichting:

Het bestuur wordt ondersteunt door het directieteam. Het directieteam bestaat de directeuren en bovenschoolse medewerkers:

Mw. L. de Jong – Directeur Koningin Beatrixschool

Dhr. J.C.P. Boer – Directeur Tamarschool

Dhr. A. Huisman – Hoofd Bedrijfsvoering

Mw. A. Mensink – Bestuurssecretaris / Kwaliteitsmedewerker