Downloads

Hieronder vindt u onze belangrijkste documenten

Bij Stichting School met de Bijbel werken we zo gestructureerd mogelijk vanuit onze missie:

Het is de missie van de Stichting om Bijbelgetrouw onderwijs te bieden van een hoge kwaliteit aan alle kinderen van ouders die dat op prijs stellen, met aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen.

Onze visie is dat de kinderen die op onze scholen zitten zich zullen ontwikkelen tot tieners die verwachtingsvol naar de toekomst zullen gaan, dat zij vanuit een stevige basis, gebouwd op de christelijke identiteit en onderwijs van hoge kwaliteit, vertrouwen kunnen hebben in hun identiteit en zo voor zichzelf en voor anderen kunnen zorgen. Kinderen (en volwassenen) zijn geliefd door God en dit willen we aan hen overbrengen op onze scholen door de boodschap:

                                               Want zo lief heeft God de wereld gehad,
                                          dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
                                                        opdat ieder die in Hem gelooft,
                                           niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
                                                                             (Johannes 3:16)

Hier zijn onze belangrijkste downloads: