Tamarschool

Geloven in groei

In 2009 is vanuit Amsterdam een nieuwe school in Den Haag in de wijk Morgenstond gesticht, de “Evangelische basisschool Tamar. Het was in onderwijsland een betrekkelijk nieuwe richting: evangelisch onderwijs. De Bijbel werd ook hier als richtsnoer voor onderwijs en leven gehanteerd. Dat bestuur bleek evenwel niet in staat om de school op een stabiele manier te leiden.

Het bestuur van de Stichting School met de Bijbel heeft op 1 augustus 2014 deze school overgenomen. Dit kon omdat de school heel goed binnen de doelstelling van de Stichting past en er hele goede mogelijkheden waren om deze school verder uit te bouwen en te laten groeien in de wijk Escamp/Morgenstond. Daarmee is er een tweede basisschool en peuterschool, waar kinderen goed onderwijs met de Bijbel als richtsnoer kunnen krijgen, behouden gebleven.

De school is formeel een nevenvestiging van de Koningin Beatrixschool, maar kan zelfstandig verder omdat zij de richting ‘evangelisch’ vertegenwoordigd. Inmiddels is de school zover gegroeid dat de verzelfstandiging is aangevraagd. Als alles voorspoedig verloopt is de Tamarschool in augustus 2023 geen nevenvestiging meer van de Koningin Beatrixschool maar een zelfstandige school met een eigen brinnummer. In de praktijk zal er niet veel veranderen, omdat de twee scholen toch al als twee verschillende scholen werden gezien door de gemeente en de Inspectie.

De naam is per 1 augustus  2014 gewijzigd in “Tamarschool, school met de Bijbel”. Op de Tamarschool wordt Bijbelgetrouw onderwijs gegeven. De leerkrachten doen hun werk bewust vanuit hun persoonlijke relatie met God en proberen in leer in leven het christelijke leven handen en voeten te geven op school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tamar” is het Hebreeuwse woord voor ‘palmboom’. In de Bijbel staat een palmboom symbool voor veiligheid (de boom biedt bescherming door de schaduw), stabiliteit (in elke storm blijft een palmboom staan) en voor vruchtbaarheid (een palmboom draagt altijd vrucht). Hiermee wil de naam uitdrukken dat de school een veilige en stabiele plek is voor kinderen, waar zij zich voorspoedig kunnen ontwikkelen (vrucht kunnen dragen) en stevig in de maatschappij kunnen staan.