Werken bij ons

Open scholen, met een open Bijbel

Stichting School met de Bijbel heeft twee basisscholen en twee peuterscholen.

Op de Peuterhoek hebben we een vacature voor donderdag en vrijdag, voor 16 uur in de vervanging voor een zwangerschapsverlof. De vervanging start 23 november en eindigt half mei 2019.  Zie de website van de Peuterhoek.

We hebben op dit moment (begin oktober 2018) een aantal vacatures op de basisscholen. Zie de site van de Koningin Beatrixschool en/of de vacaturesite van de Tamarschool voor meer informatie.

Geregeld zoeken wij inval-leerkrachten, je kunt daarom altijd een open sollicitatie opsturen. Mail je motivatie en CV voor de Koningin Beatrixschool en peuterschool De Peuterhoek naar directeur Lineke de Jong en voor de Tamarschool en peuterschool Tamarinde naar directeur Jan Boer .

Van leerkrachten verwachten wij dat zij een levend geloof  hebben wat zich o.a. uit door lidmaatschap van een kerk of gemeente.

Leerkrachten hebben een Pabo-diploma behaald. Een gymleerkracht heeft bij voorkeur de (H)ALO afgerond of heeft in ieder geval de bevoegdheid om gym te geven met een Pabo-diploma. Peuterjuffen (pedagogisch medewerksters) hebben minimaal een MBO-3 opleiding en een VVE-certificaat.