Werken bij ons

Open scholen, met een open Bijbel

Huidige vacatures

Bovenschools zoeken wij een bestuurssecretaris. Vacature wordt binnenkort uitgezet.

Algemeen

Stichting School met de Bijbel heeft twee basisscholen en twee peuterscholen.

We hebben op dit moment een aantal vacatures op de basisscholen.

Zie de vacaturesite van de Koningin Beatrixschool en/of

de vacaturesite van de Tamarschool voor meer informatie.

Geregeld zoeken wij inval-leerkrachten, je kunt daarom altijd een open sollicitatie opsturen. Mail je motivatie en CV voor de Koningin Beatrixschool en peuterschool De Peuterhoek naar directeur Eunice Hage en voor de Tamarschool en peuterschool Tamarinde naar directeur Jan Boer .

Van leerkrachten verwachten wij dat zij een levend geloof  hebben wat zich o.a. uit door lidmaatschap van en actieve betrokkenheid bij een een kerk of gemeente.

Leerkrachten hebben een Pabo-diploma behaald. Een gymleerkracht heeft bij voorkeur de (H)ALO afgerond of heeft in ieder geval de bevoegdheid om gym te geven met een Pabo-diploma. Peuterjuffen (pedagogisch medewerksters) hebben minimaal een MBO-4 opleiding en een VVE-certificaat.