Van peuterspeelzaal naar peuterschool

12 December

Op stap van peuterspeelzaal naar 'Peuterschool'

Peuters leren de hele dag door. Ze doen dit door zelf dingen te doen, te ontdekken en door te spelen. Ze leren door alleen en door samen te spelen. Wij zijn hier op onze peuterspeelzalen gericht mee bezig. Op een creatieve manier besteden wij aandacht aan taal en beginnend lezen en rekenen. Peuters leren  spelenderwijs verschillende omgangsvormen binnen een groep. Wij doen dit op onze peuterspeelzalen. Vanaf 1 januari heten de peuterspeelzalen ‘peuterscholen’.

Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet waardoor de oude peuterspeelzalen moeten veranderen. Dit is de Harmonisatiewet. De peuterspeelzalen gaan voortaan onder de kinderopvang vallen. Zo moeten alle peuterspeelzalen ook aan de regels van de kinderopvang voldoen. Er komt er een onderscheid in het aantal dagdelen voor kinderen met een CJG-indicatie en voor kinderen die geen indicatie hebben en hoeveel extra speel-leertijd zij kunnen krijgen. Ook wordt de eigen bijdrage voor ouders inkomensafhankelijk en moeten werkende ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.

Voor ons betekent dat met name een verandering in onze organisatie en facturering, maar voor de peuters op de groepen verandert er niet veel. Wij blijven doen waar wij al jaren goed in zijn; peuteronderwijs spelenderwijs aanbieden aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar, op een manier die past bij de ontwikkeling en de belevingswereld van de kinderen. Onze peuterspeelzalen worden peuteropvang, maar om duidelijk te maken dat wij meer bieden dan alleen opvang, pakken wij deze kans om onze peuterspeelzalen om te vormen naar ‘Peuterscholen‘. De peuterspeelzalen zetten de stap om peuterscholen te worden. Zo wil Stichting School met de Bijbel duidelijk maken, dat wij meer bieden dan opvang alleen en nauw samenwerken met de basisscholen.

 

De Voorscholen 
Wanneer er ‘voorschool’ op een peuterschool en basisschool is, betekent dit dat er een samenwerking is tussen de peuterschool en de basisschool waardoor er een doorgaande leerlijn ontstaat voor de kinderen van de peuterschool naar de basisschool. Daarnaast betekent dit dat alle pedagogisch medewerkster (de peuterjuffen) hier speciaal voor geschoold worden. Zo kunnen zij de peuters nog beter helpen in hun ontwikkeling, met name in hun taal- en rekenontwikkeling.

Bij ons doen de peuterjuffen mee met studiedagen van de basisscholen en hebben zij hun eigen trainingen. Wij begeleiden de peuters niet alleen bij taal en rekenen, maar ook in hun sociale vaardigheden en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Onze peuterscholen bieden een omgeving die uitnodigt om te ontdekken, te spelen, creatief te zijn, te zingen en muziek te maken en op deze manier om te leren.

De nadruk ligt bij de peuterscholen op spelen, aangezien peuters vooral leren door zelf te doen en te ontdekken. Met de peuterschool zet uw kind een stevige eerste stap naar de basisschool.