Gebouwen van de Tamarschool

Gebouwen van de Tamarschool

Steenwijklaan 40

In 2009 startte de eerste Evangelische Basisschool in Den Haag. Op enig ogenblik was er sprake van dat de school gevestigd zou worden op het Veluweplein 1 in Den Haag in een leegstaand schoolpand. Wij zijn God dankbaar dat Hij een ander plan had. Dit gebouw zou dan namelijk aan het eind van de Hoefkade komen waar de Koningin Beatrixschool ook zat en doordat de Tamarschool daar verder van af kwam te zitten konden we meer kinderen bedienen.

Dus het Veluweplein ging van de tafel en de school mocht op 1 augustus 2009 starten op de Steenwijklaan 40 in de wijk Morgenstond. Het gebouw had 6 mooie, ruime en lichte lokalen, een vrij afgesloten schoolplein waar de kinderen heerlijk veilig konden spelen en een aantal kleinere ruimtes die als personeelskamer en kantoren konden dienen. Wat wel een beetje apart was, was dat er 2 ‘doorloop-lokalen’ waren. Er was geen lange gang, maar de lokalen zaten per 2 geschakeld en je moest dan door het ene lokaal heen om naar de rest van de school te komen. In het begin was dat nog niet zo’n punt toen de school in augustus 2009 startte met 12 leerlingen, maar toen er meer kinderen kwamen en de school groeide was het natuurlijk best onhandig wanneer er gedurende de dag geregeld mensen door het lokaal heen moesten lopen. Er werden vaak rondleidingen gegeven aan ouders die geïnteresseerd waren en zij liepen dan ook geregeld door de lokalen heen.

De gemeente had er eerst een hard hoofd in dat de school zou groeien, maar op  1 oktober 2013 telde de school al 120 leerlingen en barstte letterlijk uit het gebouw. Er zat een klas in een kantoor, er zat een klas in de personeelskamer; overal waar het maar mogelijk was zaten kinderen en klassen. In schooljaar 2013-2014 begon het gebouw het ook een beetje te begeven….

De gemeente wilde een ander gebouw vrij maken voor de school, maar er was weinig beschikbaar. De openbare buurschool zat tijdelijk in het gebouw aan de Steenwijklaan 24-26 totdat hun nieuwbouw klaar zou zijn. Terwijl de school daar nog in zat konden wij een aantal lokalen in gebruik nemen. Op 27 juni 2013 werd dit feestelijk geopend waarbij Subhas onder leiding van juf Tabitha (toenmalig directeur) het gebouw geopend heeft.

Maar we moesten wachten op de verhuizing van de buurschool totdat het echt van ons zou zijn. Toch was het in januari 2014 eindelijk zo ver. Er konden klassen verhuisd worden naar het grote gebouw. Dit gebouw was alleen echt heel oud en op. De gebouwen waren niet in de beste staat, maar we wel heel veel lol gehad in deze gebouwen. En niet alleen de leerlingen, maar zelfs leerkrachten zijn nog wel eens betrapt bij het spelen van omgekeerd verstoppertje in dit grote, leegstaande gebouw.

Het bestuur van stg. School met de Bijbel heeft veel gesprekken gevoerd met de gemeente waarna er een gebouw beschikbaar bleek; Fluitenbergstraat 6, aan de andere kant van het Melis Stokepark en de Leyweg stond een mooi schoolgebouw. Dit moest wel opgeknapt worden, maar zou helemaal beschikbaar worden voor de Tamarschool.

Op 5 juni 2015 zijn we symbolisch van de ene school naar de andere gelopen met de hele school; kinderen en ouders. Geleid door een brassband en alle kinderen met een fluitje (want we gingen naar de Fluitenbergstraat) zijn we op pad gegaan.

Per schooljaar 2015-2016 zat de Tamarschool, onder leiding van de nieuwe directeur meester Jan, in het mooie gebouw aan de Fluitenbergstraat 6.

Ook hier groeide de school hard. Eerst had de school de ene helft van de school in gebruik, en na een zeer ingrijpende verbouwing werd de tweede vleugel in gebruik genomen. Maar ook groeide de Tamarschool uit. Het bestuur heeft op het plein 2 lokalen (portakabins) geplaatst zodat daar nog meer klassen in konden en uiteindelijk zijn er nog 2 klassen in een bijgebouw aan de Maartensdijklaan gegaan.

   

Noodlokalen (Maartensdijklaan)                                  Lokalen Dalerveenstraat