Geschiedenis

De School met de Bijbel in Den Haag, gesticht in 1883. De geschiedenis van het bestuur door de schoolstrijd, twee wereldoorlogen, gouden tijden en crisisjaren heen naar de huidige tijd.

De ‘Stichting School met de Bijbel’ in Den Haag is (toen als vereniging) opgericht in 1882. Het schoolbestuur verzorgt al sinds 1883 christelijk onderwijs in de Schilderswijk en vanaf 2014 in de wijk Escamp/Morgenstond.

De stichting School met de Bijbel en daarmee de Koningin Beatrixschool hebben een hele rijke geschiedenis, binnen de geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Over ruim een eeuw valt natuurlijk ontzettend veel te vertellen en de geschiedenis is al meerdere keren opgetekend.

Hier proberen we dit enigszins te ontrafelen.

Voor meer informatie over de geschiedenis zijn de volgende pagina’s te bezichtigen; over de Koningin Beatrixschool en over de Tamarschool. Voor de geschiedenis van de Koningin Beatrixschool is met name geput uit de informatie in de 3 hier onder genoemde boekjes.

Jubileumboeken

Wij hebben een aantal boekjes beschikbaar in PDF. Deze zijn echter zo groot, dat deze niet via de site te downloaden zijn. Als u hier interesse in heeft kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze site. Het gaat om de volgende boekjes:

100 jaar Christelijk Onderwijs in de Schilderswijk van Den Haag.

Boekje gemaakt door H. Haisma (hoofdmeester) met de hulp van W.J. Smit, oud-leerling en Christelijke Leefgemeenschap B’ulah Hoeve, De Bult (Steenwijk) ter ere van het 100 jarig bestaan van de school.

School met de Bijbel 100 jaar 1883-1983.

Dit is een groot, dik boek, gemaakt door dhr. W.J. Smit; een oud leerling van de school. met de hulp van J.E. Slot en W. Roest in een periode van ongeveer 2 jaar. Via omzwervingen is dit omstreeks 2018 in het bezit van de stichting gekomen. In de jaren tussen 1983 en 2018 is er echter wel het een en ander verdwenen uit het boek. Het zal dus niet in zijn oorspronkelijke volledigheid in te zien zijn, maar het is nog steeds een heel mooi document.

School met de Bijbel 125 jaar 1883-2008

Jubileumboekje gemaakt door Patrick Vogelaar (destijds directeur) en Aart Fraanje (oud-directeur).

In het kort

Zo’n 150 jaar geleden was het niet gewoon dat op school de Bijbel openging. Het openbaar onderwijs was de norm, en scholen die daar vanaf weken, werden niet bekostigd door de overheid. Vanaf 1840 heeft het Tweede Kamerlid Mr. G. Groen van Prinsterer geprobeerd dat te doorbreken, maar dat lukte niet. De enige mogelijkheid bleek voor eigen rekening een school te bouwen en zelf onderwijzers te betalen.

Dat is dus ook gedaan; in die tijd hebben christenen in Den Haag, die visie hadden voor onderwijs aan kinderen in de Schilderswijk, een bestuur opgericht, en een eerste school laten bouwen. Dat gebeurde onder leiding van H.C. Voorhoeve, uitgever en woonachtig aan de Dunne Bierkade in Den Haag.

De school wilde niet een bepaalde christelijke richting vertegenwoordigen. Daarom heette de school ‘School met den Bijbel’. De school stond open voor alle kinderen van wie de ouders wensten dat ze christelijk onderwijs kregen.

De taak van de school was kinderen voor te bereiden op de maatschappij waar ze in terechtkwamen. Een basisschool fungeerde daarbij als richtingwijzer op allerlei levensterreinen. Het ideaal van de School met de Bijbel was kinderen een geestelijk kompas meegeven zodat ze de goede weg gaan. Dat ideaal heeft de School met de Bijbel nog steeds.

In de loop van de tijd is er veel veranderd. Het zogenaamde ‘bijzonder onderwijs’ werd vanaf 1920 door de overheid bekostigd, en nu weten wij niet beter. De toenmalige school werd ingedeeld bij het Protestants-christelijk onderwijs. Dat was toch niet een reden om de naam aan te passen. Bij de geboorte van prinses Beatrix heeft het bestuur direct toestemming gevraagd om de school met de Bijbel naar Prinses Beatrix te mogen vernoemen. Die toestemming is omgezet in een naamswijziging. De school heette voortaan ‘Prinses Beatrixschool, school met de Bijbel’, en later ‘Koningin Beatrixschool, school met de Bijbel’.

In 2014 kwam er een tweede school bij; de Tamarschool, voor evangelisch onderwijs.

 

In 2023 bestaat het bestuur van Stichting School met de Bijbel 140 jaar. De Tamarschool vierde in coronatijd haar 12 1/2 jarig jubileum.
In het voorjaar van 2023 willen we aan beide jubilea aandacht besteden.