Geschiedenis

De School met de Bijbel in Den Haag, gesticht in 1883. De geschiedenis van het bestuur door de schoolstrijd, twee wereldoorlogen, gouden tijden en crisisjaren heen naar de huidige tijd.

De ‘Stichting School met de Bijbel’ in Den Haag is (toen als vereniging) opgericht in 1882. Het schoolbestuur verzorgt al sinds 1883 christelijk onderwijs in de Schilderswijk en vanaf 2014 in de wijk Escamp/Morgenstond.

Zo’n 150 jaar geleden was het niet gewoon dat op school de Bijbel openging. Over de geschiedenis van het onderwijs in Nederland kun je hier meer lezen. Het openbaar onderwijs was de norm, en scholen die daar vanaf weken, werden niet bekostigd door de overheid. Vanaf 1840 heeft het Tweede Kamerlid Mr. G. Groen van Prinsterer geprobeerd dat te doorbreken, maar dat lukte niet. De enige mogelijkheid bleek voor eigen rekening een school te bouwen en zelf onderwijzers te betalen.

Dat is dus ook gedaan; in die tijd hebben christenen in Den Haag, die visie hadden voor onderwijs aan kinderen in de Schilderswijk, een bestuur opgericht, en een eerste school laten bouwen. Dat gebeurde onder leiding van H.C. Voorhoeve, uitgever en woonachtig aan de Dunne Bierkade in Den Haag.

De school wilde niet een bepaalde christelijke richting vertegenwoordigen. Daarom heette de school ‘School met de Bijbel’. De school stond open voor alle kinderen van wie de ouders wensten dat ze christelijk onderwijs kregen.

De taak van de school was kinderen voor te bereiden op de maatschappij waar ze in terechtkwamen. Een basisschool fungeerde daarbij als richtingwijzer op allerlei levensterreinen. Het ideaal van de School met de Bijbel was kinderen een geestelijk kompas meegeven zodat ze de goede weg gaan. Dat ideaal heeft de School met de Bijbel nog steeds.

In de loop van de tijd is er veel veranderd. Het zogenaamde ‘bijzonder onderwijs’ werd vanaf 1920 door de overheid bekostigd, en nu weten wij niet beter. De toenmalige school werd ingedeeld bij het Protestants-Christelijk onderwijs. Dat was toch niet een reden om de naam aan te passen. Bij de geboorte van prinses Beatrix heeft het bestuur direct toestemming gevraagd om de school met de Bijbel naar Prinses Beatrix te mogen vernoemen. Die toestemming is omgezet in een naamswijziging. De school heette voortaan ‘Prinses Beatrixschool, school met de Bijbel’, en later ‘Koningin Beatrixschool, school met de Bijbel’.

Tijdens het bestaan is er heel wat gebeurd; verschillende hoofdonderwijzers zijn er geweest, meesters en juffen in de teams en natuurlijk ook heel erg veel verschillende kinderen. Door op het onderwerp door te klikken kunt u hier meer over zien en lezen.